Se video fra ASKOs messe i Fredrikstad

– For oss var det en målsetting å løfte frem noen av våre lokale leverandører under messen, sier salgsleder Geir Brettengen i ASKO ØST.

– Det er 25 år siden vi arrangerte en messe i Østfold, og vi hadde lyst til å ta opp igjen dette. Den gode responsen på fjorårets lokalmesse i Langesund inspirerte til å gå videre med planene om et lignende tiltak i Østfold, og responsen viser klart at dette er et behov i markedet, sier Brettengen.

Mange nyheter

Det lanseres stadig nye produkter beregnet på serveringsmarkedet, og det er nyttig å følge med på det som skjer. Trendene er i endring, og nye behov i markedet går hånd i hånd med nye produkter og løsninger.

En god ting med en messe som dette, er at kundene treffer mange leverandører på ett sted. Det gir en god oversikt over hva som er tilgjengelig, og det gir muligheter for å diskutere aktuelle spørsmål med de enkelte leverandørene.

Lokalmatleverandører

– ASKO satser mye på lokalmat, og vi har en meget stor bredde innenfor denne kategorien, fremhever Brettengen.

– For oss var det en målsetting å løfte frem noen av våre lokale leverandører under messen, og vi hadde samlet disse sentralt i messeområdet. Mange kunder er nysgjerrige på lokalmatprodukter. Dette er spennende råvarer som gir muligheter til å skape menyer med særpreg.

Langesund neste

– Nå ønsker vi å gjøre lokalmessene til en fast begivenhet. De gode tilbakemeldingene tilsier det. Derfor er vi allerede i gang med planleggingen av neste arrangement som vil finne sted i Langesund i oktober, forteller Brettengen.

– Der vil det også bli arrangert flere kurs parallelt med messen.

ANNONSE