Innkjøpskjeden IMS i medvind

+
IMS har blant annet et egenutviklet innkjøpssystem.

– IMS er en medlemseid kjede, og vårt hovedformål er å styrke medlemmenes konkurransekraft, fremhever Ulf Dvergsdal, daglig leder i IMS-kjeden. – Det gjør vi bl.a. gjennom å samarbeide med leverandører som tilbyr gode betingelser og høy servicegrad.

Vi er en av de eldste innkjøpskjedene innenfor serveringsmarkedet, og vi har tradisjonelt vært sterkt til stede på Vestlandet. Nå opplever vi også en gledelig vekst i medlemstilgangen både på Sør- og Østlandet. Det tar vi som et tegn på at vi tilbyr et produkt våre medlemmer har glede og nytte av, sier Dvergsdal.

Medlemmene har sterk innflytelse

– Å være en medlemseid kjede betyr at medlemmene har en sterk innflytelse på hvordan kjeden drives – bl.a. gjennom styret som er medlemsvalgt. Vi har også en tett og god dialog innad i kjeden med korte beslutningslinjer. Dette innebærer at vi er opptatt av å ha lave administrasjonskostnader, og vi opererer heller ikke med noen årsavgift. Videre har vi lagt vekt på at det skal være oppnåelige bonuser, også for de som ikke har stor omsetning. Det utbetales lojalitetsbonus 2 ganger i året, og vi opererer med toppbonus 1 gang årlig. Det siste er relatert til overskuddet i kjeden, forteller Dvergsdal.

Gode avtaler gir besparelser

– IMS arbeider hele tiden for å knytte kontakt med seriøse leverandører som kan tilby gode produkter til konkurransedyktige priser. I tillegg er vi opptatt av å legge til rette for gode avtaler på andre områder, for eksempel kraft, avfallshåndtering, skadedyrkontroll og forsikring. Fokuset vårt er hele tiden på å hjelpe medlemmene til å spare penger på varer og tjenester de kjøper også utenom mat- og drikke-segmentet. Det viser seg ofte at de største besparelsene for medlemmene ligger her. Som medlem nyter man for eksempel godt av kollektivt medlemskap i Bedriftsforbundet og gratis skadedyr kontroll fra Anticimex.

Tidseffektivt innkjøpsystem

– Jeg vil også gjerne fremheve vårt egenutviklede innkjøpssystem. Det gir deg god oversikt og er tidseffektivt. Systemet har også en menykalkulator mange har stor nytte av, sier Dvergsdal.

– Vil du vite mer om hva IMS kan tilby, finner du mer informasjon på imskjeden.no.

ANNONSE