Viktig utdanningstilbud til lokalmatprodusenter

+
– Med studiet håper vi å stimulere til bredere tenking om lokalmat. med et tydelig fokus på bunnlinjen, sier Marit Evanger, utviklings- og prosjektleder ved Rørosmat SA.

«Verdiskaping i lokalmat» er et ettårig deltidsstudium skreddersydd for deg som jobber med lokalmat, og som særlig vektlegger den merkantile delen av produksjonen. Selve studiet er gratis, og du som student dekker kun studieavgift, studiemateriell, og tiden du bruker.

Satsingen på lokalmat her til lands har bragt den ene unike merkevaren etter den andre frem i lyset. Alt fra øl til ost har fått særpreg og vunnet priser. Men supre produkter er ikke nok. Det må være økonomi i det hele også. Det er her den nye «lokalmatskolen» skal sette inn støtet.

– Vi kartla hele lokalmatmiljøet, og spurte gründerne og produsentene om hvilke behov som finnes sett fra et utdanningsperspektiv. Svaret var en sterk etterspørsel etter økt merkantil kompetanse, forteller Marit Evanger, utviklings- og prosjektleder ved Rørosmat SA, som er et av kompetansemiljøene bak studiet.

– Derfor har vi satt sammen et studieopplegg der det er fokus på markedsinformasjon, økonomistyring, markedskunnskap, markedsføring og konkurransemidler, i tillegg til strategi og markedsplanlegging.

– Selvsagt er også emner som råvarekunnskap, produksjon og prosess, og trygg matproduksjon en sentral del av fagplanen, legger Evanger til.

Tenk stort om lokalt

– Målet med undervisningsopplegget er å gi deg som jobber med lokalmat bedre kunnskap, slik at du kan ta riktige valg. Det handler om større bevissthet om alle leddene i prosessen. Skal du selge produktet ditt fra stabbursdøra, eller skal du selge til hele landet? Hva skal du gjøre hvis etterspørselen brått øker? Og hvordan skal du kalkulere pris i forhold til størrelsen på markedet? Og hva vil markedet faktisk ha? Dette – og mye annet – skal vi se på i løpet av undervisningsåret, fortsetter Evanger.

– Lokalmat kan også være flere ting. Det kan være den helt spesielle blåmuggosten, men det kan også være lokalt kjøtt i kebaben. Med studiet håper vi å stimulere til bredere tenking om lokalmat, med et tydelig fokus på bunnlinjen. Totalen må jo balansere.

Praksisorientert

Lærerne på «lokalmatskolen» hentes både fra næringen selv og fra Trondheim fagskole, som er pedagogisk ansvarlig for studiet.

– Undervisningen vil blant annet foregå på plass i bedrift, for å gjøre læringen så praksisorientert som mulig. Matmiljøet i Rørosregionen har jo på mange måter vært en spydspiss for hele lokalmatsatsingen, og sitter derfor på stor og viktig kompetanse, påpeker Marit Evanger.

Midt-Norge og hele landet

«Verdiskaping i lokalmat» er beregnet på deg med fagbrev eller relevant realkompetanse, og som jobber – eller vil jobbe med – lokalmat. Deltidsstudiet er organisert som ti helgesamlinger i løpet av et skoleår, med ni samlinger på Røros, og en samling i Trondheim. I tillegg får du som student tilgang til nettbaserte forelesninger.

Ettersom studiet er et offentlig tilbud, er det gratis å delta. Som student trenger du kun å dekke registreringsavgift og studiemateriell, i tillegg til ev. reise og overnatting. Du kan søke via nettsidene lokalmatnorge.no eller fagskole.no.

Godkjent av NOKUT

«Verdiskaping i lokalmat» er et resultat av målrettet arbeid fra prosjektet Kompetanseløft Lokalmat og Reiseliv. Dette er et 5-årig fellesprosjekt som Holtålen og Røros kommuner eier, og som er finansiert av Trøndelag fylkeskommune. Et av delmålene i prosjektet er nettopp å etablere fagopplæring innen lokalmat i Røros. 

Det er Trøndelag fagskole og lokalmatmiljøet i Rørosregionen som har utarbeidet studiet, og planlagt oppstart er 8. november i år. Søknader vurderes løpende, helt fra til studiestart!

– Benytt anledningen til å få faglig påfyll, erfaringer, nettverk og mer til – SØK! - avslutter Marit Evanger.

ANNONSE