Praktiske etiketter gir kontroll over allergener og holdbarhet

– På et kjøkken kan det være utfordrende å holde oversikt over matvarer som er tatt ut av sin opprinnelige emballasje. Disse etikettene med informasjon om allergener og holdbarhet sikrer mattrygghet for både oss og gjestene, sier Lars Christian Morsund, kantinesjef i Eurest ved NorgesGruppens kantine på Skøyen.

De selvklebende etikettene er nå tilgjengelig hos ASKO Servering. De kommer på ruller med totalt 250 etiketter, og i hver pakning er det åtte ruller. Morsund har utviklet produktet i samarbeid med Tom Cato Malmer, kategorisjef for nonfood i NorgesGruppen, samt noen av ASKO Serverings selgere. Mona Kalleberg og Mikaela Widell Foss fra Compass Group/ESS tok initiativ til produktutviklingen.

Allergenmerking

– Vi er sikre på at etikettene vil dekke et behov hos mange serveringssteder. Flere av kundene våre har etterspurt slike, sier Malmer.

Morsund påpeker at det fortsatt er mange kantiner som mangler merking av allergener, selv om alle serveringssteder siden 2014 har vært pliktige til å opplyse om dette.                                                     

– Også mat som ikke er pakket inn skal være tydelig merket. Etikettene kan forhåpentligvis forenkle arbeidet mange steder, sier han.

Etikettene har en oversikt over de 14 merkepliktige allergenene i tillegg til svinekjøtt – samt en spesifisering av kilde til gluten og ulike nøtter. Det eneste du trenger å gjøre, er å merke av for hvilke opplysninger som gjelder for den aktuelle matvaren. Informasjonen er på både norsk og engelsk, og små illustrasjoner har også fått plass. Det gjør det enkelt å forstå og ta i bruk etikettene.

Smilefjes-hjelp

Etikettene har også et eget felt der du kan notere produksjonsdato, frysedato, tinedato og sporingsnummer, som alle sammen er viktige faktorer for mattrygghet. På steder med en betydelig andel vikarer og deltidsansatte, vil god merking være særlig verdifullt. Gjennomført bruk av etiketter vil signalisere at serveringsstedet har god orden og oversikt når Mattilsynet dukker opp på besøk.

– Hvis Mattilsynet finner en umerket bakk med kjøttdeig som er tatt ut av fryserommet, har de ingen forutsetning for å vite når kjøttet ble tint. De kan heller ikke være sikre på at det ble fryst før utløpsdatoen. De nye etikettene sørger for trygghet og oversikt for alle parter, sier Morsund.

– Mange kjøkken ville nok sluppet å bli stengt hvis de hadde hatt orden på dette, tilføyer han.

Brukervennlige

Mange serveringssteder benytter seg av post-it-lapper i forsøket på å holde oversikt over beholdningen i kjøl- og fryserom. Men informasjonen er ofte mangelfull, og lappene har lett for å falle av. Under slike forhold øker faren for matsvinn.

Malmer og Morsund står i kjølerommet til NorgesGruppens kantine og betrakter etiketter som er tatt i bruk. Når SMAK er på besøk, har Morsund rukket å teste dem ut en kort periode.

– Jeg kan bekrefte at etikettene tåler både kjøl og frys godt.

Begge to sier seg godt fornøyd med resultatet av den lille, men viktige innovasjonen de har tatt del i.

– Nå gjelder det bare å ta etikettene i bruk!, oppfordrer Lars Christian Morsund og Tom Cato Malmer. 

EPD-nummeret er 4881140