Behagelig lydnivå eller sjenerende støy?

+
– Lyden opp i taket og reflekteres til andre områder i lokalet hvis taket er laget av harde materialer, sier direktør Ingjerd Aaraas i Brekke & Strand akustikk.

Når bedrifter, foreninger eller private skal finne et spisested eller lokale for en sammenkomst, er akustikken en faktor som kan avgjøre valget. Svært mange steder er dessverre akustikken så dårlig at gjestene ikke greier å snakke sammen med vanlig stemme! En himling med lyddempende egenskaper er det viktigste enkelttiltaket for å forbedre akustikken.

I moderne rom er gjerne både vegger, gulv og tak laget i harde materialer som tre, betong og gipsplater. Det er ikke gardiner for vinduene, og møblene er uten stopping. Både for mennesker som hører godt, og spesielt for dem med nedsatt hørsel, kan det være ubehagelig å oppholde seg, spise og å snakke med andre i slike rom.

Diversifisering av kompetansen

Vi spør adm. direktør Ingjerd Aaraas i Brekke & Strand Akustikk AS hvorfor det er så vanskelig å føre en vanlig samtale i moderne lokaler?

– Det har flere grunner, blant annet at man ikke forstår utfordringene og at kravene i byggforskriftene ikke følges, mener hun.

– Dette har igjen noe å gjøre med utviklingen i vår bransje. Tidligere hadde arkitekten det overordnede ansvaret og styrte det meste i forbindelse med et nybygg eller rehabilitering. I dag er det mye mer diversifisering av kompetansen. Arkitekter og interiørarkitekter føler mest ansvar for det estetiske, mens andre skal ta seg av for eksempel akustikken. Men det er viktig at arkitekten forsvarer det estiske, når det gjelder akustikken er det andre som kan ta tak i dette.

Trenger ikke koste mer

Hun mener også at folk flest har mangelfulle kunnskaper om akustikk:

– Kanskje burde vi brukt mange flere penger på folkeopplysning! Men vi underviser mye, for eksempel på arkitekthøyskolen og for interiørarkitekter.

– Det er en del ting som kan gjøres for å bygge rom med god akustikk, og det trenger ikke koste en krone mer å lage et lekkert interiør som også ivaretar akustikken, bare man bruker de riktige materialene. Det er også mulig å forbedre rom med dårlig akustikk, men det vil selvfølgelig medføre noen utgifter.

Himlingen det viktigste

Sivilingeniøren forklarer at når vi sitter i et rom og snakker, går lyden opp i taket og reflekteres til andre område i lokalet hvis taket er laget av harde materialer.

Bakgrunnsstøy fra disker og ventilasjonsanlegg, skraping av stoler kan også være med på redusere akustisk ytelse og medføre at man ikke hører hva som blir sagt på den andre siden av bordet. Det finnes imidlertid en rekke takplater i mykt materiale som absorberer en stor del av lyden, slik at det blir behagelig å være i rommet.

Heldekkende tepper på gulvet er også et godt tiltak. Ingjerd Aaraas peker på teppet på gulvet:

– Tepper er veldig på vei tilbake i interiørene! Dette teppet er vaskbart, det gir lite støy og er behagelig å gå på.

Det tredje tiltaket er bilder som festes til rammer med lydisolering. Ingjerd Aaraas viser oss flere vakre bilder som vil tjene både som fin dekorasjon i et rom og dempe lyd. Men hun påpeker at bilder alene ikke gir stor effekt.

– Hvis du har harde materialer i taket, er det ikke nok å bruke lyddempende plater i en eller annen form på veggene. Himlingen er det viktigste!

Brekke & Strand Akustikk

Brekke & Strand Akustikk AS driver rådgivning innen akustikk lydisolering, støy og vibrasjoner. Firmaet er landets største og det ledende rådgivende ingeniørfirmaet for denne type oppgaver. Det er i dag 30 medarbeidere i firmaet.

Brekke & Strand Akustikk har hatt ansvaret for akustikken i en rekke bygg, blant annet Den norske opera i Oslo og Kilden kulturhus i Kristiansand. Firmaet har ca. 25 sivilingeniører.

På hjemmesiden www.bs-akustikk kan vi lese dette om romakustikk: Vår styrke er at vi gir råd som optimaliserer arkitektur og romakustikk med bakgrunn i vår brede kjennskap til materialer og byggeskikk. Med avanserte beregningsprogrammer gjøres simulering av romakustiske forhold.

ANNONSE