En inspirerende dag i regi av Norgesmøllene

+
Det var Too Good To Go Norge AS som vant Møllerens Inspirasjonspris 2023.

Torsdag 21. september ble Møllerens Inspirasjonsdag avholdt for 8. gang. Dagens program var proppet av inspirerende og tankevekkende foredrag, dyktige foredragsholdere og – ikke minst – god mat.

På årets inspirasjonsdag ble det sett nærmere på temaer som samarbeid og samspill, bærekraft, kunstig intelligens og trender. Dagen ble avsluttet med Møllerens Inspirasjonskveld, med middag, underholdning og utdeling av Møllerens Inspirasjonspris.

Med bærekraftige matsystemer og kunstig intelligens på menyen

En av dagens foredragsholdere var Øyvind Fylling-Jensen, tidligere administrerende direktør i Nofima. Han snakket blant annet om matsikkerhet og nye trender i matproduksjon. Den globale matforsyningen trues av blant annet klimaendringer, befolkningsvekst, pandemi, krig og matmangel. Samtidig gir økte matvarepriser, økte energipriser og økte kapitalkostnader redusert ernæringssikkerhet.

Det er derfor viktig å utvikle bærekraftige matsystemer, og dette er også sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. Bak denne utviklingen er det tre hoveddrivere: digitalisering, teknologi og nye råvarekilder. Noe som er felles for alle driverne, og som blir viktig i stadig større grad, er mattrygghet.

Teknologirevolusjonen gir mange muligheter, og inkluderer blant annet robotisering, automatisering og kunstig intelligens (KI). Sistnevnte var noe informatiker og professor Morten Goodwin også snakket om på sitt foredrag. Kunstig intelligens vil nemlig kunne være en viktig ressurs for bransjen. For eksempel vil satellittovervåkning over kornproduksjonen potensielt kunne forutsi hvordan årets avling blir. KI vil også bidra til automatisering og effektivisering, noe som på sikt øker produksjonen, og som igjen gir bedre matsikkerhet. Utvikling av kunstig intelligens gir altså mange muligheter for bransjen.

Og vinneren er …

Som nevnt innledningsvis ble Møllerens Inspirasjonspris delt ut i løpet av kvelden. Dette er en hederspris som går til personer, organisasjoner eller selskaper som har fremstått som fremragende ambassadører i bruken av korn- og melbaserte produkter. 

Det var mange kandidater som fortjente å vinne årets inspirasjonspris, men etter en grundig vurdering fant juryen frem til den kandidaten de mente fortjente prisen. I en tid hvor verden er urolig, klimaendringer påvirker oss i stadig større grad og tilgangen til råvarer ikke lenger kan tas for gitt, er bransjen nødt til å intensivere arbeidet med å bidra til at dagens behov dekkes uten at det går på bekostning av fremtidens generasjoner. Dette innebærer blant annet å ta vare på de ressursene vi har. Årets vinner bidrar til dette ved å redusere matsvinn, og har samtidig blitt en populær aktør hos forbrukere i Norge. Vinneren av Møllerens Inspirasjonspris 2023 var Too Good To Go Norge AS. Vi gratulerer!

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE