Plateful: Ny leverandørplattform gir større bredde og mindre svinn

+
– Vi ønsker å være et bindeledd mellom produsenter og marked som sikrer at overskuddsvarer kommer til nytte istedenfor at dette kastes eller destrueres, forteller Philipp Malkmus i selskapet Plateful.

– Vi har i samarbeid med 12 av våre leverandører gjennomført et pilotprosjekt for å etablere en leverandørplattform som gjør det enklere for leverandørene å benytte oss som kanal til markedet. For kundene våre i serveringsmarkedet betyr dette enkelt sagt større og bredere tilgang på produkter til gunstige priser, sier Philipp Malkmus, leder produkt og IT i selskapet Plateful.

Plateful ønsker å være et bindeledd mellom produsenter og marked som sikrer at overskuddsvarer kommer til nytte istedenfor at dette kastes eller destrueres. Når dette fungerer, blir det en vinn-vinn-løsning for alle parter.

Bedre integrering

– Med den nye plattformen blir det enklere å legge inn varer for leverandørene vi samarbeider med. Enkelt sagt blir det en smidigere løsning som igjen sørger for en bedre flyt. Overskuddsvarer fra leverandørene blir raskere tilgjengelig for kundene våre, forteller Malkmus.

– Dette har stor betydning for eksempel når det gjelder fullgode varer som har en lav holdbarhet. På den måten sikrer vi at gode råvarer kommer til nytte istedenfor at de destrueres. Kundene våre på sin side får tilgang til råvarer av god kvalitet til en gunstig pris. Vi gir med andre ord fantastiske råvarer en mulighet til å bli fantastisk mat! På den måten bidrar alle ledd i vår verdikjede til å sikre en bærekraftig løsning, fremhever Malkmus.

– Teknologi og innovasjon er viktig for å utvikle effektive prosesser og systemer. Det gir et fundament for større integrering mellom leverandørene og oss. Den nye leverandørportalen sikrer både redusert ledetid og bedre kommunikasjon. I tillegg gir den alle parter en bedre oversikt. Det er igjen noe som bidrar til gode varedata alle parter har nytte av.

Veien fremover

– Resultatet av pilotprosjektet vårt var vellykket. Både vi og leverandørene som var med på dette har lært mye. Nå er målet å få med enda flere. I løpet av 2023 regner vi med at mellom 50 og 60 leverandører har knyttet seg opp mot plattformen. Det vil gjøre Plateful enda mer aktuell som samarbeidspartner både for matprodusenter og aktører i serveringsmarkedet, mener Philipp Malkmus.

 Vil du lese mer om dette, klikk deg inn på plateful.no.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE