Vinhuset jubilerer

I 1996 ble det åpnet opp for distribusjon av vin og brennevin til serveringsmarkedet fra andre aktører enn Vinmonopolet. Mange mente dette ga spennende muligheter, og flere selskaper ble etablert for å operere i det nye markedet som da åpnet seg. Ett av disse var Vinhuset AS.

25 år og 75 millioner liter vin og brennevin senere har dette selskapet bekreftet sin posisjon i det norske serveringsmarkedet.

Spesialister

– Vi har en sterk merkevare og har bygget et godt renommé som spesialist. I denne sammenheng betyr det at vi er spesialister på distribusjon av drikkevarer. Riktignok har vi mange ansatte som er interessert i og har mye kunnskap om vin, men når det gjelder detaljkunnskapen om produktene er det først og fremst leverandørene og importørene som besitter den. Jeg mener forøvrig det er veldig mye å hente på å benytte denne kunnskapen, for eksempel når det gjelder å finne frem til et vinkart tilpasset ulike konsepter og steder, sier direktør i Vinhuset, Stig Jørgensen.

Tett dialog

– Vi har mange gode importører som vi har et nært samarbeid med. Det er viktig for oss at vi sikrer tilgang til attraktive varer og produkter som møter tidens trender. Tett dialog med importørene gjør det mulig å tilby gode produkter som er tilpasset ulike nisjer i serveringsmarkedet. Det er helt klart en god betalingsvilje for spesielle viner i serveringsmarkedet. Da betyr det mye å kunne få tak i disse for å møte sluttkundenes forventninger. Du kan på mange måter si at markedet for kvalitetsvin er økende i serveringsbransjen, og vårt mål for årene fremover er å vokse i takt med veksten i serveringsmarkedet, fremhever Jørgensen.

Kundestyrt

En av dem som har vært med i Vinhuset fra de første årene, er daglig leder i Vinhusets Bergensavdeling, Knut Ivar Børgesen.
På spørsmålet om hva som har endret seg mest i løpet av disse årene, fremhever han utviklingen av profesjonalitet i markedet.
– De første årene var det nok rett og slett litt mye «cowboy-tilstander». Ingen hadde gjort dette før og det meste var nytt. Nå er vin og brennevin blitt godt etablerte varegrupper, og jeg vil karakterisere markedet som mer modent. Logistikkmessig er det også blitt mer strømlinjeformet og vi har fått en større profesjonalisering blant kundene. Vi ser bl.a. at innkjøpene er blitt mer strukturerte. Samtidig merker vi også at mange kunder i større grad er opptatt av å ha helt spesielle produkter, for eksempel typeviner fra bestemte vingårder. For oss som spesialister på logistikken rundt det å skaffe det kundene ønsker, er det både inspirerende og av og til utfordrende! Her mener jeg vi har en god fleksibilitet som bidrar til god kundetilfredshet.
– Ellers er det viktig for meg å fremheve at vi har et veldig godt arbeidsmiljø, sier Børgesen.
– Det er selvfølgelig viktig for oss som jobber her, men jeg mener at det også av stor betydning for kundene! Et godt miljø skaper overskudd og positivitet, noe som igjen er en forutsetning for å ta være på kundene på beste måte! Og et sterkt kundefokus og høy servicegrad har alltid vært en suksessfaktor for Vinhuset. Det skal det også være i årene som kommer!

ANNONSE