– En tid med endringer som ingen kunne forutse

Etter en sjokkartet bråstopp for serveringsnæring og reiseliv 12. mars, er vi langsomt på vei mot en mer normal hverdag. Samtidig ser vi stadig tydeligere at den hverdagen som møter oss, ikke blir den samme som den vi hadde før de store omveltningene skapt av koronaviruset, sier Jonas W. Andersen.

Reiselivet går sommeren i møte med utsikter til et massivt bortfall av bestillinger fra utenlandske markeder. På den annen side vet vi at 6 av 10 nordmenn hadde planer om ett eller flere utenlandsopphold i år. De vil etter all sannsynlighet måtte velge sitt nærmeste ferieland. Det representerer et betydelig potensial for norsk reiseliv.

Praktiske utfordringer

Nå er det selvfølgelig umulig å vite om alle de som hadde planlagt en utenlandsferie, omgjør dette til besøk på norske hoteller. Det er også vanskelig å si noe konkret om hvordan dette potensialet vil slå ut i ulike segmenter. Videre er det en del usikkerhet knyttet til praktiske forhold rundt smittevernhensyn. Hvordan bør man for eksempel legge opp en lunsjbuffet for å sikre trygghet for gjester og ansatte, og er den tradisjonsrike buffeten noe som gjestene fortsatt ønsker? Det vil helt sikkert utvikles gode måter å håndtere disse problemstillingene på, men i dag er løsningene både kostbare og tidkrevende.

Digital innovasjon

Den nærmest eksplosive økningen i bruk av hjemmekontor den siste tiden har også medført flere endringer som påvirker serveringsnæringen. Vi har bl.a. sett at nye digitale møteløsninger som Teams, Skype og Zoom er blitt en naturlig del av hverdagen for mange. Kanskje vil det bidra til at flere møter i fremtiden gjennomføres på denne måten istedenfor fysiske møter? Det kan muligens bidra til mindre reisevirksomhet på sikt.

At flere holder fortet på hjemmekontoret, får naturlig nok også konsekvenser for mange kantiner. Effekten av dette vil vi ganske sikkert se i lang tid fremover.  For serveringsnæringen er digital innovasjon heldigvis ikke bare negativt. Det å bruke digitale kanaler i markedsføringen av ulike serveringsprodukter vil for noen være helt avgjørende. Kanskje vil det også bidra til at man treffer nye kundegrupper?

Les også: Synlighet i sosiale medier viktigere enn noen gang – slik gjør du det

Takeaway-boom

Ikke minst gjelder dette takeaway-segmentet. Her har vi sett en fin utvikling hos mange. De som har «hevet seg rundt» og satset målbevisst, har også fått uttelling for det. Det å bruke sosiale medier i markedsføringen av produktet man tilbyr, er én av suksess- faktorene i denne sammenheng. Ved siden av dette er det avgjørende å finne gode og praktiske løsninger som gjør det enkelt for kundene.

Vi ser også at det er blitt rom for større variasjon innenfor det vi kaller takeaway. Dette begrepet rommer ikke lenger bare produkter som hamburgere og pizza. «Alle» serveringssteder kan i praksis tilby dette. Det er i den sammenheng interessant å registrere at et stort antall a la carte-restauranter som aldri tidligere har drevet med takeaway, nå har dette som en fast del av tilbudet sitt.

Gratis e-kurs: På KIT-akademiet kan du lære mer om hvordan du lykkes med takeaway 

Egnet emballasje

Det krever selvfølgelig tilpasning, både fordi man må forholde seg til markedet på en annen måte enn før, og fordi det krever egnet emballasje som sikrer gjestene en god opplevelse. Valg av emballasje er for øvrig en viktig del av markedsføringen av et takeaway-tilbud.

I skrivende stund er serveringsnæringen i gang med gjenåpningen. Det har vært et stort savn for mange at man i lang tid ikke har kunnet møte venner og kjente på sine favorittsteder. Det er derfor all grunn til å tro at mange serveringssteder vil oppleve en «ny vår» når dørene åpnes. Samtidig er næringen pålagt klare retningslinjer i henhold til de smittevernregler som er gitt av myndighetene. Det vil naturlig nok ha mange praktiske konsekvenser.

Trygge produkter og selvforsyning

Vi ser klare tendenser til at man i usikre tider velger produkter som oppleves som trygge. Det vil si produkter som man kjenner og har et forhold til, noe som selvfølgelig kan gjøre terskelen for nye innovasjoner høyere. En del av dette bildet er at vi opplever et økende salg av fryste produkter på bekostning av ferskvarer.

Trygghet er naturlig nok et sentralt begrep i tider som dette. Mange var bekymret for om det var nok varer da nedstengningen startet, og enkelte hamstret både det ene og det andre den første tiden – til tross for myndighetenes forsikringer om at det var nok til alle. I ettertid er det enkelt å se at bekymringene om vareknapphet var grunnløse. Likevel ser vi nå fra flere hold et økende krav om en større selvforsyningsgrad. Argumentene for dette er bl.a. at det vil gi oss en enda større sikkerhet om nye kriser skulle true matforsyningen. Mange mener også at vi som nasjon har et moralsk ansvar for å sikre vårt eget behov for mat gjennom større egenproduksjon.

Norske matskatter

I den sammenheng har jeg lyst til å trekke frem den store bredden av dyktige og innovative lokalmatprodusenter som bidrar til det fantastiske mangfoldet av norske matskatter. De fortjener honnør for arbeidet de gjør for å fremskaffe råvarer av ypperste kvalitet. Men de trenger også noe mer: Vi må bruke disse produktene! Bare slik kan vi bidra til at lokalmatprodusentene overlever.

Lokalmaten gir for øvrig spennende muligheter for serveringsnæringen. Med lokale spesialiteter på menyen, kan man tilby det lille ekstra som mange gjester er på jakt etter. Og sist, men ikke minst, disse produktene representerer både trygghet og tilhørighet.

Det er med andre ord mange grunner til å se nærmere på det spennende lokalmatsortimentet du finner hos ASKO Servering.

 

 

ANNONSE