Årets fagprøver blir ikke forsinket

I likhet med så mye annet denne våren har det vært usikkerhet rundt fagprøvene i restaurant- og matfag. Da SMAKmagasinet snakket med Lærlingekompaniet i midten av mai, var det klart at alle deres lærlinger vil få tatt fagprøven innen 1. september.

Opplæringskontoret Lærlingekompaniet har nedslagsfelt i Oslo og Viken, og har ansvaret for 284 lærlinger og over 100 lærebedrifter. Fagprøvene for kokk- og servitørlærlingene gjennomføres i lokalene til Lærlingekompaniet.

– Det har vært en spesiell tid. Det som har vært mest usikkert for oss, er hvor mange personer som kan gå opp samtidig. Ènmetersregelen hjalp, nå har vi plass til fem lærlinger på kjøkkenet vårt samtidig, sier Laila Berge, daglig leder og servitør i Lærlingekompaniet.

Lærlingene i fagene konditor, baker, resepsjon, reiseliv og institusjonskokk skal etter planen få tatt sine fagprøver ute i bedriftene.

– Hvis det ikke går, så har vi en backup her, opplyser Berge.

Hun legger til viktigheten av at lærlingene blir ferdige innenfor læretiden og kontraktens utløp, slik at de kan planlegge veien videre.

Usikker situasjon i bedriftene

– Det kanskje aller viktigste er at vi har kunnet ta imot nye lærlinger som avtalt. Bedriftene våre blir ikke sittende igjen med andreårslærlinger som tar opp plassen for de nye, sier Toril F. Enger, kokk i Lærlingekompaniet.

Opplæringskontoret er samtidig forberedt på at noen bedrifter kan ha problemer med å ta imot nye lærlinger til høsten.

– Noen har allerede tatt imot nye, men det er klart at det er mange som venter. Så det blir spennende å se, sier Berge.

– Det er jo klart det blir utfordringer når det er halv kapasitet i bedriftene våre. Med avstandsreglene så går de jo for halv maskin og mindre, utdyper Enger.

Smitteverntiltak under fagprøven

Det er ikke til å komme utenom at smittevernreglene får betydning for selve gjennomføringen av fagprøvene. Hygiene er viktigere enn noen gang før. Når SMAKmagasinet snakker med Lærlingekompaniet, er allerede én fagprøve i kokkefaget gjennomført.

– Det gikk fint. Vi har laget gode systemer. For eksempel står kokkelærlingene på plassene sine og får råvarene utdelt, sier Berge.

Vanligvis jobber kokke- og servitørlærlingene tett sammen under en prøve.

– Nå må de være veldig adskilt. Selv om det blir på en litt annen måte, ivaretar vi begge fagene. Det er viktig.

Videolæring

Storparten av lærlingene som skal ta fagprøven i år, har vært permitterte i mange uker og har dermed mistet verdifull erfaring på kjøkkenet. Ute i lærebedriftene har også faglig leder vært permittert. Lærlingekompaniet har passet på at lærlingene likevel har fått med seg det de skal før fagprøven.

– De har fått tilsendt treningsoppgaver, og vi har hatt mange digitale samlinger med videokurs, på Teams og Zoom. Det har vært spennende, og vi har lært mye alle sammen. Vi har blitt gode på digitale verktøy. Man mister jo den personlige kontakten når man ikke er sammen, men video har fungert bra og er et fint alternativ, sier Berge.

– Vi har informert bedriftene om hva vi gjør, og sammen har vi prøvd å dra lasset. Vi føler at vi har klart å holde hjulene i gang, så langt det går an, sier Enger.

– Lærlingene virker optimistiske i forkant av fagprøven. De har hatt praktisk trening med halvårsvurderinger her, og det er klart at det hjelper. De blir trygge på det de skal igjennom, sier hun.

Støtte og motivasjon

Det er ikke bare den faglige kompetansen som det har vært viktig å ivareta.

– Det er viktig at de som skal i gang igjen, ikke mister gløden. De hadde jo bare fått et drøyt halvår ute i lære før de ble permittert. Det er en utfordring for oss å passe på at de ønsker seg tilbake, og at de kjenner at de har valgt rett, sier Enger.

– Alle våre 284 lærlinger har fått oppfølging underveis. Fordelen for disse er at de er i et opplæringskontor. Vi har vært i jobb hele tiden, så de har hatt et sted å henvende seg, sier Berge.

Enger legger til at det har vært viktig å passe på at lærlingene ikke kjenner seg glemt.

– En telefon innimellom gjør for eksempel mye for å føle seg sett.

– De fleste lærlingene er stort sett positive. Og så er det jo selvfølgelig alltid noe som er vanskelig for noen, og da har vi hjulpet dem spesielt. Vi prøver å være så tett på som vi kan, rett og slett, sier Berge.

På lengre sikt er lærlingene i restaurant- og matfag svært etterspurte i arbeidslivet.

– Vi har jo en bransje som trenger mye folk, og som har savnet faglærte nordmenn, sier Enger.

– Vi er optimister. Det handler jo om å stå på. Dugnadsånd er det viktige her også. Vi er nødt til å ta noen tak alle sammen for å hjelpe hverandre med å komme oss gjennom dette, sier Laila Berge.

– Det er også viktig å være kreativ, gå litt utenfor boksen og finne løsninger. Å aldri gi opp – det er jo viktig uansett hva man jobber med, istemmer Toril F. Enger.

ANNONSE