Spennende tilbakemeldingsverktøy for bransjen

+
Smakte maten, og ble den servert på riktig måte? Tilbakemeldingene fra gjestene er verdifulle.

Tilbakemelding – eller feedback – er viktig for ethvert serveringssted. Ble restaurantbesøket den opplevelsen som gjestene hadde tenkt seg? Med Foodback gir gjestene feedback mens opplevelsen ennå sitter i kroppen.

Fikk gjestene det de hadde forventet? Smakte maten, og ble den servert på riktig måte? Hvordan oppleves atmosfæren?

Tilbakemeldinger fra gjestene er viktige pekere på om du treffer med konseptet for serveringsstedet ditt. Hittil har gjerne TripAdvisor og andre sosiale medier vært arenaen for feedback. Problemet der er at tilbakemeldingene kan være både sporadiske og lite treffsikre. Ofte er de skrevet en stund etter besøket, slik at opplevelsen som beskrives ikke er umiddelbar.

Evalueringen skjer samtidig med betalingen

Stavangerfirmaet Foodback mener å ha funnet en løsning. De har rett og slett laget en regningsmappe med integrert nettbrett, der gjesten kan gi tilbakemelding gjennom å besvare fem skalaspørsmål. Slik får serveringsstedet en mer «ekte» tilbakemelding fra gjesten, siden spiseopplevelsen fremdeles sitter i kroppen. Spørsmålene rullerer, og hentes fra en base på 40 bransjespesifikke spørsmål. Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid med Kai Victor Hansen ved Norsk hotellhøgskole, som har doktorgrad i måltidsopplevelser!

Svarprosent på over 90 prosent

– Systemet vårt har vært hyppig brukt i sommer, og på enkelte brukersteder har vi slått nye rekorder, sier salgs- og markedsdirektør Stian L. Pedersen til SMAKmagasinet.
Etter å ha etablert seg godt i det norske markedet, rettes nå rettes blikket utover landegrensene.

– Den siste tiden har vi signert noen større internasjonale selskaper, som skal være vårt springbrett ut i Norden og Europa. Det gleder vi oss veldig til!

Systemet med enkle, nettbrettbaserte spørsmål levert sammen med regningen, gjør at «foodbackprosenten» ifølge stavangerfirmaet ligger på over 90 prosent. Slik får spisestedene viktig input for videre satsing. Systemet leveres også med betalingsløsning.

ANNONSE