Bare barnemat?

Nå er det slutt på å sende med sjokoladekake når minsten skal feires i barnehagen. Fra og med inneværende år gjelder nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagene.

Det er Helsedirektoratet som står bak, og i barnehage-verdenen omtales retningslinjene som «Rammeplanen». Til hvert punkt i listen under følger det en begrunnelse for hvorfor denne anbefalingen, og deretter en praksisdel om hvordan det kan gjennomføres. Det er sentralt at gode matvaner som etableres i tidlige barneår ser ut til å følge oss i oppvekst og voksen alder. Dermed kan barnehagematen bidra til å forebygge livsstilssykdommer og -plager videre i livet.

De nye retningslinjene

 • Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen, med medbragt eller servert mat.
 • Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter.
 • Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.
 • Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag.
 • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig.
 • Servering av kaker, kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås.
 • Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt.
 • Spisemiljøet i barnehagen skal fremme helse, mat- og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt i måltidet.
 • Måltidene i barnehagen skal være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter.
 • Det skal legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask bør gjennomføres før måltidene.
 • Maten i barnehagen skal være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet.
 • Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider.

I de punktene hvor ordet «skal» brukes, er rådet hjemlet i Barnehageloven. Les mer ved å søke på: Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

ANNONSE