Sats på økt kaffeomsetning i sommer!

«Alle» har kaffe på menyen, men noen selger klart mer kaffe enn andre. Hva gjør de som lykkes best med kaffesalget? Første bud er å satse på å gi gjestene en god kaffeopplevelse. Da er kaffe av høy kvalitet og gode rutiner for tilberedningen en forutsetning.

Det er ikke vanskelig å levere et godt kaffeprodukt, men det krever at man satser bevisst på å gjøre de grepene som er nødvendig. Med rent og frist vann, riktig mengde kaffe i forhold til vannmengde, riktig malingsgrad i forhold til kaffetypen som skal tilberedes og godt renhold av maskiner og utstyr kommer du langt.

Sats på bredde

Ser vi på de som lykkes godt med kaffesalget, har mange av disse også en utvidet kaffemeny. Selv om du i utgangspunktet har et brukbart kaffesalg, ser vi at en utvidet meny som regel gir en økning i salget. Her handler det mye om å kommunisere valgmuligheter til gjestene. Det frister, og det bidrar til økt omsetning av det produktet på menyen som gir best bidrag pr. solgte enhet. Nettopp derfor er det verd å jobbe målbevisst med å øke kaffeomsetningen.

Kvalitet gir uttelling

Norske forbrukere er blitt stadig mer kvalitetsbevisste nå det gjelder råvarer. De alle fleste gjester har høye forventninger til kaffen som serveres på et spisested. Dette gjelder alt fra bønnene som benyttes til utstyret som brukes i tilberedningen.

Nye trender

Det er også verd å merke seg at det er flere sterke trender som gjør seg gjeldende innenfor kaffesegmentet akkurat nå.

Blant annet ser vi at kalde kaffedrikker øker sterkt spesielt i de yngre aldersgruppene som for eksempel millenniumsgenerasjonen. Nye forbrukere og nye forbruksvaner påvirker konsum og preferanser, noe det kan være lønnsomt å ta høyde for i en kaffemeny.

Hva skal du velge?

Det vil selvfølgelig være forskjell fra sted til sted når det gjelder hva man bør satse på. Driver man en a la carte-restaurant, kan det kanskje være verd å se på om man skal tilby presskannekaffe som et alternativ – kanskje sågar ulike varianter, alt etter hva gjestene har hatt på middagsmenyen. Driver man et pizzasted med et yngre publikum, kan det kanskje være fornuftig å se på ulike alternativer innenfor kalde kaffedrikker.

For å få litt hjelp i arbeidet med å sette sammen en selgende kaffemeny som er spesielt tilpasset ditt sted, kan det være lurt å rådføre seg med andre som har kompetanse på dette området. Du kan få mange gode tips og råd fra Joh. Kaffes distriktsapparat, som gjerne kommer med innspill til hvordan du kan øke kaffesalget på ditt sted.

ANNONSE