Påsketid er kaffetid

+
En utvidet kaffemeny bidrar ofte til å øke kaffeomsetningen.

Tallenes tale er klar. Kaffesalget er stort i påsken. Kanskje er det alle fridagen som får oss til å nyte ekstra mye god kaffe på cafeer og restauranter akkurat disse dagene?

– Vårt inntrykk er at stadig flere storhusholdningskunder er opptatt av kvalitet når det gjelder kaffe. Det reflekteres i etterspørselen etter blandinger som er sammensatt av kvalitetsbønner, som for eksempel Evergood, og i økningen i salget av hele bønner i Coffee of the World-serien, forteller Ole Wiggo Lian hos Joh. Johannson Kaffe.

Større kaffemeny øker omsetningen

– Når kaffesalget er så bra i påsken, er det da mulig å øke det enda mer?

– I høyeste grad! Min erfaring er at de fleste serveringssteder kan gjøre gode og effektive grep for å bidra til dette. Vi ser gang på gang at de som utvider kaffemenyen også øker kaffeomsetningen – selv om den i utgangspunktet har et høyt nivå. Men det handler om å kommunisere valgmuligheter til gjestene! Det frister, og det bidrar til økt omsetning av det produktet som gir best bidrag pr. solgte enhet. Nettopp derfor er det verd å jobbe målbevisst med å øke kaffeomsetningen, mener Lian.

Kvalitet

– Hva er «første bud» for å få til en økning?

– Det er å satse på kvalitet, fordi norske forbrukere har høye forventninger til kaffen som serveres. Dette gjelder alt fra bønnene som benyttes til utstyret som brukes i tilberedningen. Rutiner for renhold og vedlikehold spiller også inn. Renhold av kaffemaskiner har utrolig mye å si for kvaliteten, fremhever Lian.

– Hvilke andre grep kan man gjøre?

– Du kan utvide kaffemenyen med flere alternativer! I Joh. Johannson Kaffe har vi et stort utvalg, og det er alltid mulig å finne noen varianter som passer godt inn i den øvrige profilen man har på menyen.

– Det kan også være nyttig å ha en gjennomgang av det kaffetilbudet man har i dag i forhold til endringer som kan gjøres for å øke omsetningen. Kan det eksempelvis være lønnsomt å tilby presskannekaffe etter maten istedenfor å selge en enkelt kopp til gjesten? Eller kan det være fornuftig å ha ulike typer kaffe avhengig av om gjestene skal ha en «kaffe i farta» eller en god kopp kaffe etter et måltid? De avveiningene man gjør i den sammenheng, kan ha stor innvirkning på salget, sier Lian.

– Nettopp dette å gjøre de riktige avveiningene, er noe distriktsapparatet vårt gjerne hjelper til med. De har mye erfaring med å sette sammen selgende kaffemenyer som er tilpasset ulike steders behov. Ta kontakt, så bidrar vi gjerne med tips og råd om hvordan du kan øke kaffesalget på ditt sted, sier Ole Wiggo Lian.

Denne saken ble først publisert på smakmagasinet.no i april 2017.

ANNONSE