Vil motvirke underernæring med farger

+
Hvordan tallerkenen ser ut betyr mye, mener Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener farger og roligere omgivelser vil øke matgleden på sykehjem, der underernæring er et landsomfattende problem.

Helsemyndighetene anslår i pasientsikkerhetsprogrammet at hver tredje beboer i sykehjem og hver fjerde mottaker av helsetjenester i hjemmet er undernært eller i risiko for underernæring.

Matglederkorpset

Nå vil Bollestad gjøre rammene for måltidet mer innbydende, skriver ABC Nyheter.

– Når måltidet blir en del av en helhet og matglede blir en del av hele omsorgen, gjør det noe med beboerne, sier Bollestad til ABC Nyheter.

Syke og eldre har ofte redusert matlyst og manglende evne til å spise nok. Regjeringen står bak et pilotprosjekt kalt Matglederkorpset, som jobber for å bedre eldres matglede. Målet er at de skal få lyst til å spise mer. Lederen for korpset, Turid Windjusveen Olsen, tror små endringer vil kunne gi store resultater. 

Mer farger og delikat dandering

Mange sykehjem er preget av hvitt, en farge som oppleves veldig klinisk for mange beboere. Matglederkorpset ønsker et hyggeligere interiør i matsalen. Det innebærer mer farger.

– Hvordan tallerkenen ser ut betyr også mye, og om det er fargede servietter, sier Bollestad til ABC Nyheter. 

SMAKmagasinet har tidligere skrevet om forskningsprosjektet «Porselen for alle», som indikerer en klar sammenheng mellom fargerik porselensdesign og matlyst hos demenspasienter.

Videre ønsker Matglederkorpset at maten skal fremstå mer innbydende på tallerkenen, ved at den danderes mer delikat. 

En mer avslappet stemning rundt måltidene er et annet ønske, i tillegg til mer tilrettelagte tidspunkter for matservering.

Pilotprosjekt i Innlandet

Matglederkorpset er foreløpig et prosjekt kun i Innlandet, men Bollestad er ifølge ABC Nyheter åpen for at det kan bli et nasjonalt prosjekt.

Korpset har ikke fokus på den ernæringsmessige biten av måltidet.

Les også: Mat er den beste medisin! Samfunnsøkonomisk er det svært mye å hente på å bruke mat som medisin.

ANNONSE