Langtidsstudie av luftveisproblemer blant kokker

+
Stekeos består blant annet av fettsyrer i dråpeform; så små at de kan pustes helt ned i lungene. Det kan føre til luftveisplager.

Forskere ved NTNU ser en sammenheng mellom stekeos og luftveisplager blant landets kokkestand. Nå tar en langtiddstudie i regi av arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU sikte på å kartlegge problemene på bred front.

Det er ingen hemmelighet at kokkeyrket kan by på utfordringer. En av utfordringene er stekeos, som blant annet består av fettsyrer i dråpeform; så små at de kan pustes helt ned i lungene. Luftveisplager blir ofte resultatet.

Kartlegging gjennom en hel kokkekarriere

Nå skal denne og relatert problematikk kartlegges for alvor, gjennom en langtidsstudie blant kokkelærlinger og kokker i Trondheim og Møre og Romsdal.

– Vi startet med intervjuer blant kokkelærlinger i 2010, som betyr at vi har fulgt dem i nesten ti år, sier NTNU-professor og overlege Bjørn Hilt til SMAKmagasinet. 

Langtidsstudiet, som kalles en «prospektiv kohort», tar sikte på å følge de blivende kokkene gjennom en lang karriere.

– Vi begynner allerede å høste kunnskap fra studien. I løpet av de neste fem årene skal vi gjennomføre nye dybdeintervjuer, samt foreta lungefunksjonsprøver av intervjuobjektene. Så skal vi sammenligne resultater og lete etter eventuelle fysiske endringer.

Forsker på kokkers helse og tid i yrket

Langtidsstudiet er et ledd i doktorgradsarbeidet til Sindre Rabben Svedahl, som for tiden forsker på «fysiske, kjemiske og sosiale determinanter for kokkers helse og tid i yrket». Undersøkelsen så langt har vært støttet at NHO Reiseliv gjennom NHOs arbeidsmiljøfond.

ANNONSE