Kujentene overtok da kugutta dro

+
I 2012 hadde hele 14 prosent av USAs rancher kvinnelige innehavere.

Gjennom desennier har Hollywood lært oss at den amerikanske ranchen er selve arnestedet for rå kraft og enda råere maskulinitet. Men nå skjer det noe på farmene i sambandsstatene. Stadig flere rancher ledes og drives av kvinner, med grønnere drift som resultat.

Ifølge The New York Times er det særlig to utviklingstrekk som bidrar til forandringene. Økt automatisering har endret ranchenes behov fra rå styrke til bærekraftig forretningsdrift. Og samtidig har gutta gått lei av møkk under fingrene. I stedet overtar jentene, og i 2012 hadde hele 14 prosent av USAs rancher kvinnelige innehavere.

Ranchdriften blir mer økologisk og bærekraftig

Kujentene som den amerikanske avisen har snakket med, mener denne endringen også dreier ranchriften over i mer bærekraftig, økologisk retning.

Nå hører det med til historien at intet er nytt under solen. Før den europeiske koloniseringen av kontinentene i vest, var det vanlig blant urbefolkningen at kvinnene drev landbruket. Økologisk var driften også. Så vi kan vel kanskje si «velkommen etter»?

ANNONSE