– Viktig å få frem den store bredden vi i ASKO VEST tilbyr

+
Markedssjef Nina Halbjørhus i ASKO VEST.

– En viktig oppgave for meg som markedssjef er å få frem den store bredden vi i ASKO VEST tilbyr. Våre kunder har ulike behov, og derfor gjelder det å finne frem til de produkter og de løsninger som er optimale for den enkelte kunde, sier markedssjef Nina Halbjørhus i ASKO VEST.

Nina har nær kjennskap både til kundebehov og ASKO-systemet etter flere år på kundeservice før hun tidligere i år gikk over i stillingen som markedssjef.

– På kundeservice lærte jeg mye om hva som er viktig for kundene, og den lærdommen er det nyttig og viktig å ha med seg på markedssiden.

Forenklet hverdag

– Kundene våre har det travelt. Det er hektisk på et kjøkken, og mange oppgaver som skal løses i løpet av en dag. Da gjelder det å finne frem til tidsbesparende, rasjonelle og lønnsomme løsninger som kundene har nytte av. Det er i mange tilfeller langt mer enn bare det å få tilkjørt varer, understreker Nina.

Mer enn varelevering

– Det kan også være nyttig å se på svinnproblematikk, utforming av selgende menyer, rutiner for rasjonelle bestillingsrutiner og oppsett av kalkyler – for å nevne noe. Derfor mener jeg det er viktig å få frem bredden i tilbudet vårt utover det å levere varer. Se bare på det innholdsrike kurstilbudet du finner på KIT-akademiet! Dette er både spennende og matnyttig, og her kan du få faglig påfyll som kan bidra til gode driftsrutiner og økt lønnsomhet.

En utfordring for oss på marked er å kommunisere dette godt nok ut til kundene. Vi jobber hele tiden med å finne måter å gjøre dette på som får frem de deler av grossistproduktet som vi tror den enkelte kunde vil ha nytte av.

Miljøvennlige valg i vinden

– Miljøaspektet blir stadig viktigere både for våre kunder og for sluttbrukerne. Jeg opplever et genuint ønske hos våre kunder om å treffe valg som bidrar til en miljøvennlig profil. Det gjelder alt fra det å velge produkter fremstilt på en bærekraftig måte til det å utforme rutiner som støtter opp om bærekraft. Kampen mot matsvinn er et godt eksempel på det siste, sier Nina.

– I ASKO og NorgesGruppen har vi et stort miljøengasjement. Det både forplikter og inspirerer, og vi får en stadig større andel produkter som er tilpasset kundenes behov for å satse mer miljøvennlig.

Solid kompetanse som rådgivere

– Vi har en stor faglig bredde i teamet vårt på marked her hos ASKO VEST. Noen har kokkefaglig kompetanse, en er sommerlier-utdannet og noen har økonomisk bakgrunn, og de fleste har mange års erfaring fra serveringsbransjen. Det mener jeg gir oss solid kompetanse for å finne frem til gode løsninger for kundene våre. Vår intensjon er å være samtalepartnere og rådgivere som kommer med nyttige råd og innspill. I felleskap med kundene våre har vi forutsetninger for å finne frem til systemer og rutiner som sikrer god drift og bedre lønnsomhet, fremhever Nina.

– Jeg vil også trekke frem det tette samarbeidet vi har med leverandørene. I mange tilfeller kan det være fornuftig å trekke på den erfaring og kompetanse som de har. Her ligger det store muligheter, mener Nina.

Stolt av ASKO

– Jeg er stolt av å jobbe i ASKO. Jeg har mange dyktige kolleger som bidrar til at vi sammen klarer å finne frem til praktiske og nyttige løsninger for fremtiden. Det er også viktig og nødvendig for å kunne være en samarbeidspartner som bidrar til å skape muligheter i årene som kommer. I tillegg til det har jeg tro på at ASKOs ambisjoner bidrar positivt – både for å utvikle oss som selskap og for å bygge et godt miljø. Det er igjen gode forutsetninger for å være en engasjert samarbeidspartner for våre kunder, avslutter Nina Halbjørhus.

ANNONSE