Suksess for nattlevering i Fredrikstad kommune

+
Virksomhetsleder Ronny Kløvfjell i Fredrikstad til venstre og Rune T. Stranna i ASKO ØST er meget fornøyde med overgangen til nattlevering.

Etter grundige overveielser og forberedelser, bestemte Fredrikstad kommune seg for å begynne med nattlevering av varer fra ASKO ØST. På et evalueringsmøte nå nylig, ble erfaringene så langt gjennomgått. Tilbakemeldingene fra de ansatte ved avdelingene som har gått over til nattlevering er entydige; dette fungerer meget bra!

Virksomhetsleder Ronny Kløvfjell i Fredrikstad kommune sier overgangen har gått smertefritt, og berømmer ASKO og ikke minst sjåførene for måten omleggingen er gjort på.

Raskt, enkelt, oversiktlig og bærekraftig

– Hver avdeling har nøkkelboks, og sjåføren fra ASKO låser seg inn og plasserer kjøl-, frys- og tørrvarer på anviste plasser. Dette gjør varemottaket raskt, enkelt og mer oversiktlig.

I tillegg mener vi dette er en bærekraftig måte å distribuere varer på, noe som er viktig for oss i Fredrikstad kommune, sier Kløvfjell.

– Vi er opptatt av å prøve nye og fremtidsrettede løsninger, og varelevering på natten er nettopp det.

I dag har 10 av våre 18 enheter nattlevering. Ytterligere 2 enheter vil få dette på plass om kort tid, og de resterende 6 har praktiske utfordringer – for eksempel vanskelig tilgang for lastebil – som gjør at vi må vente med nattlevering på disse stedene.

God planlegging avgjørende suksessfaktor

– Det er mange fordeler knyttet til varelevering på natten, forteller senior kundekoordinator Rune T. Stranna i ASKO ØST.

– For det første er det et annet trafikkbilde. Det er rett og slett mindre biler på veien, og med det bedre fremkommelighet. Det gir mindre stress for sjåførene, og vi får utnyttet materiellet vårt på en god måte, sier Stranna.

– Vi mener også at dette er en bærekraftig løsning fordi det bidrar til mindre tungtrafikk på dagtid.

Det blir også mindre tomgangskjøring fordi trafikken flyter bedre, fremhever markedssjef Stig Sørensen i ASKO ØST.

– Det er veldig hyggelig at denne løsningen fungerer godt for Fredrikstad kommune, og vi har brukt mye tid på å forberede overgangen til nattlevering. Grundige forberedelser var nok også en avgjørende suksessfaktor. Det er mange enkeltdetaljer som må på plass, men vi har hele tiden hatt en god dialog med kunden på dette, forteller Stranna.

En god løsning for deg?

– Nattlevering av varer er et tilbud noen av ASKO ØST sine kunder har stor nytte av. Høyst sannsynlig er det også andre kunder som kan tenke seg en slik løsning. Hvordan går man frem om man ønsker nattlevering av varer?

– Det er bare å ta kontakt! Jeg er sikker på at dette kan være en god løsning for flere, men det betinger for det første at leveringsforholdene ligger til rette for dette, og at vi får planlagt en slik overgang på en god måte. Vi tar gjerne en dialog med kunder som ønsker å vite mer om mulighetene for nattlevering, sier Stig Sørensen og Rune T. Stranna.

ANNONSE