Serveringssteder redder kjøpesenteromsetning

Fjoråret var tøft for norske kjøpesentre. I 2017 opplevde de største kjøpesentrene den laveste veksten på 20 år, og tallene for 2018 viser en ytterligere nedgang i veksten, skriver Finansavisen.

Veksten var i fjor på 1 %. Dette er svært lavt med tanke på at den generelle veksten i norsk økonomi skulle tilsi en langt høyere vekst. Det er flere faktorer som gis som årsak til den svake veksten. En økning i netthandel og grensehandel er to av forklaringene. En varm sommer har nok også påvirket omsetningen på mange kjøpesentre.

Betydelige forskjeller

Det finnes imidlertid betydelige forskjeller kjøpesentrene imellom. De to som har den største økningen i omsetning på henholdsvis 5,6 % og 5 %, er Storo Storsenter og CC Vest. Det er selvfølgelig også store forskjeller mellom ulike bransjer og produkter i forhold til vekst. Klær, sko og vesker opplever sterk konkurranse på mange hold, og disse bransjene har ingen vekst, men tvert imot et salgsfall på 2,6 %, ifølge Finansavisen.

Positivt for servering

Et positivt trekk når det gjelder omsetningen på kjøpesentrene, er imidlertid den generelle omsetningsøkningen som serveringsstedene på sentrene opplever. Her er veksten fra 2017 til 2018 respektable 5,6 %. Det betyr i praksis at omsetningen fra serveringsstedene har vært avgjørende for den veksten kjøpesentrene opplevde i denne perioden.

ANNONSE