Turistskatt til besvær

+
En fordobling av turistskatten har fått negative konsekvenser for flere populære reisemål, bl.a. Ibiza.

Tidligere i år innførte De Baleariske øyer, det vil si kjente turistmål som bl.a. Mallorca, Menorca og Ibiza, en fordobling av turistskatten. Det har gitt seg noen uventede utslag.

Innføring av turistskatt ble i sin tid gjort for å kompensere for noen av de negative sidene ved masseturismen. Tanken var at det gjennom en egen turistskatt ville bli midler til ulike tiltak som kunne komme lokalbefolkningen til gode.

Ideen var god, og skatten ga over natten betydelige inntekter til lokalsamfunnene. Suksessen var faktisk så god at det inspirerte til å øke skatten ytterligere.

Utilsiktede konsekvenser

Før fordoblingen av skatten, var den på 28 euro for en uke for 2 personer. Fra 1. mai i år ble den altså hevet til 56 euro. Man kunne kanskje tro at inntektene da ville øke betydelig, men det gjorde de altså ikke. Man regner tvert imot med at de totale inntektene fra turismen er redusert med over 220 millioner kroner, skriver den engelske avisen Sun.

Mange turister har etter fordoblingen av skatten redusert forbruket sitt betydelig, og mange har også valgt andre reisemål. For de mindre øyene i dette området slår dette meget uheldig ut. De er i større grad avhengige av turistene og det de legger igjen, og har få alternative næringsveier.

Motkampanje

Hotellorganisasjonen ”Hotel business Federation of Ibiza and Formentera” er sterkt imot økningen av turistskatten og kaller den diskriminerende og direkte skadelig. Organisasjonen representerer 425 hoteller på de to øyene, og den har nå iverksatt en kampanje mot skatten.

Myndighetene vil foreløpig ikke la seg påvirke av dette, og hevder på sin side at skatten innbringer millioner i økte skatteinntekter som brukes på fellesprosjekter til nytte og glede for alle de baleariske øyene.

ANNONSE