Matsvinnet fortsetter å gå ned

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at matsvinnet i store deler av matbransjen er redusert med 13 prosent fra 2015–2017. For første gang reduseres klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent.

Den siste kartleggingsrapporten, som er utarbeidet av Østfoldforskning på vegne av Matvett, viser at det ble kastet minimum 385 000 tonn spiselig mat i Norge i 2017. Dette tilsvarer ca. 73 kg per innbygger per år. Husholdningsleddet står for over halvparten av dette matsvinnet (58 %), etterfulgt av matindustrien (24 %), dagligvarehandelen (13 %), hotell og kantiner (estimert til 3 %) og grossistleddet (2 %).

– Det er positivt å se at matsvinnet fortsetter å gå ned, samtidig som klimagassutslippene og det økonomiske tapet knyttet til matsvinnet i matbransjen også er redusert, sier forsker Aina Stensgård i Østfoldforskning.

Fortsatt nedgang

Fra 2015 til 2017 er matsvinnet i matbransjen redusert med 22 000 tonn, hvilket tilsvarer en reduksjon på 4,8 kg/innbygger eller 13 prosent. Dette kommer i tillegg til reduksjonen på 14 prosent, som ble oppnådd mellom 2010 og 2015.

– Antall matindustribedrifter som leverer matsvinndata og rapporterer på tiltak for 2017, har mer enn doblet seg fra foregående år, og dette viser at rammeverket som «Bransjeavtalen om redusert matsvinn» representerer, bidrar til å få bedre oversikt over maten som kastes og hvilke tiltak som gjennomføres, sier Anne-Grete Haugen i Matvett.

– Fra 2020 skal det sammenstilles statistikk på matsvinn fra hele verdikjeden i Norge, legger hun til.

Ny matsvinnkalkulator beregner verdi og CO2-utslipp

Matvett, LCA.no og Østfoldforskning har utviklet en matsvinnkalkulator. Der kan bedriftene beregne mengde, økonomisk verdi og CO2-utslipp på matsvinnet sitt, regne ut effekten av å redusere matsvinnet, og sammenligne seg med andre lignende bedrifter. Dette er et viktig verktøy for å motivere matbransjen til å sette seg mål og synliggjøre hva det betyr å nå dem.

ANNONSE