Foodscape - messen for bærekraft

Foodscape er en arena for alle som jobber profesjonelt med mat og drikke og som er opptatt av at det som tilberedes eller serveres skal være godt for kroppen og for miljøet, aller helst norskprodusert og selvsagt ha god smak.

Foodscape ønsker å være en kompetansehub hvor du vil lære mer om hvordan du kan ta bærekraft inn i din forretningsmodell, og bli inspirert til å arbeide med en bærekraftig omstilling i din bedrift eller virksomhet.

Forbrukere ønsker bærekraft

Her vil du møte et bredt spekter av utstillere fra små til store merkevareleverandører, produsenter, grossister, organisasjoner og ikke minst spennende nye gründer-virksomheter. Ifølge prosjektleder Torill Engelberg vil du se både produkter og løsninger som vil lede utviklingen videre og forhåpentligvis også inspirere til lønnsomme idéer for fremtiden.

Bærekraftige valg

På åpningskonferansen i dag vil det legges vekt på tre hovedbudskap:

1) Flere av FNs bærekraftsmål berører alle ledd i mat- og drkkebransjen. DNV GLs analyse er at vi per i dag ikke gjør nok for å nå disse målene. Det betyr at næringslivet må bli enda flinkere til å se mulighetene som ligger i bærekraft.

2) For å drive bærekraftig må bransjen engasjere hele verdikjeden, fra produksjon til transport, distribusjon og svinn både i butikker, serveringssteder og hjemme hos forbruker.

3) Det er en sterk trend at forbrukerne blir mer opptatt av å ta bærekraftige valg. Samtidig er det er vanskelig å orientere seg i «jungelen» av merkeordninger.

Ny teknologi gir store muligheter

Klimasmart produksjon, bedre ressursutnyttelse og redusert matsvinn er blant viktige fokusområder for å gjøre mat- og drikkebransjen mer bærekraftig. Her vil det også ligge lønnsomme investeringer for bransjen.

Bjørn Kjærand Haugland er en av innlederne på åpningskonferansen, og han er opptatt av at bransjen må klare å kommunisere sine bærekraftsposisjoner på en måte som forbrukerne stoler på.

– Her vil ny teknologi som muliggjør sporbarhet og bedre gjennomsiktighet, kunne gjøre en stor forskjell fremover. Sporbarhet og gjennomsiktighet gir forbrukerne mer tillit til produktene.

– Flere av utstillerne på Foodscape vil presentere nye teknologiske løsninger innenfor dette området, poengterer Torill Engelberg, prosjektleder for Foodscape ved Norges Varemesse.

ANNONSE