Stor interesse for KIT-kurs

+
Fra venstre hovedlærer Asle Faannessen, Chirawan Blinderen, Prani Hewnok og Noelia Garcia Rojo.

Nylig startet teorikurset som forberedelse til teoriprøven i forbindelse med fagprøven. 20 forventningsfulle deltakere møtte på KIT-akademiet i Oslo til første samling 7. august. De skal gjennom 8 samlinger denne høsten, og målet er å gi deltakerne et godt grunnlag for å avlegge den teoretiske fagprøven i kokkefaget.

- Dette er et kurs for dem som har lang erfaring som kokk, men som mangler den formelle kompetansen. Vi ble utfordret av en av våre kunder til å lage et opplegg for dette, og det har helt klart vært et stort behov for et slikt kurstilbud, sier daglig leder av KIT-akademiet, Tore Trangmyr.

Utvider

- Vi er hele tiden på utkikk etter spennende kurs som våre kunder kan ha nytte og glede av. ASKO er opptatt av å legge til rette for kompetansebygging på områder som våre kunder kan nyttiggjøre seg i sin hverdag. Det å bidra til at flere får en formell kompetanse gjennom et kokkefagbrev, er etter min mening en ”vinn-vinn”-situasjon både for deltakerne og deres arbeidsgivere, fremhever Trangmyr.

- Det er veldig gledelig at vi har fått så god respons på dette, noe som forøvrig også viser at det er et reelt behov for et slikt kurs. På grunn av den gode responsen vil vi utvide tilbudet fra nyåret. Da tilbyr KIT-akademiet samme opplegg både i Oslo, Stavanger og Tromsø.

Dyktige lærere

- Vi har brukt mye tid på å finne frem til dyktige lærere som er gode på å formidle stoffet. Alle har yrkeserfaring i faget de underviser i.

Forøvrig er kurset lagt opp rundt 4 hovedområder: 

1. Råvarer og produksjon
2. Meny
3. Mattrygghet og hygiene
4. Bransje, drift og miljø

Under veis vil det også bli anledning til å levere inn oppgaver som blir kommentert av kursholder.

Når det gjelder informasjon om kursene som starter opp januar neste år, vil det snart bli lagt ut informasjon om dette på kitakademiet.no

- Der kan du også lese mer om andre kurs som vi tilbyr ved KIT-akademiet, sier Tore Trangmyr.

ANNONSE