Revisjon av global standard for næringsmiddeltrygghet

Hvordan kan du vite at maten du spiser er sikker og trygg? Fordi bransjer, myndigheter og forskningsmiljøer på tvers av landegrensene har blitt enige om visse grunnleggende standarder. ISO 22000 er standarden som handler om næringsmiddeltrygghet, og i disse dager har den gjennomgått en revisjon.

Standardisering på næringsmiddelområdet handler for eksempel om prøvingsmetoder, emballasje og sporbarhet. ISO 22000 setter blant annet krav om styringssystemer i de ulike produksjonsleddene. Dette stimulerer virksomheten til større grad av systematikk, noe som igjen påvirker mattryggheten positivt.

Tar flere hensyn samtidig

– Denne nye utgaven av standarden legger opp til en prosessbasert tilnærming. Den bruker en metodikk som vi på norsk kaller PUKK – det vil si «planlegg-utfør-kontroller-korriger». Dette er en metodikk som det legges opp til i alle nye styrings- og ledelsessystemstandardene, hvor kanskje ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø er de to mest kjente. Dette gjør at en virksomhet mye lettere kan bygge opp et integrert styrings- eller ledelsessystem som tar flere hensyn samtidig, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Morten Lassesen i Standard Norge til SMAKmagasinet.no.

Gjelder alle

I Norge kommer ISO 22000 til å gis ut som Norsk Standard, under betegnelsen NS-EN ISO 22000.

– Kravene i standarden er generiske og er ment å gjelde for alle typer organisasjoner som jobber med næringsmidler, uavhengig av størrelse og kompleksitet. Dette kan være alt fra produsenter av dyrefôr, til bønder, produsenter av ingredienser, matvareprodusenter, cateringbedrifter, bedrifter som lager emballasje, transportselskaper og rengjøringsbedrifter. Kort sagt er den tenkt for alle som på en eller annen måte kommer i kontakt med næringsmidler, avslutter Lassesen. 

ANNONSE