Christopher Johnsen: – En fantastisk spennende reise

Om få dager rydder markedssjef Christopher Johnsen skrivebordet hos ASKO AGDER for siste gang. Da er det pensjonisttilværelsen med bl.a. spennende reiseopplevelser som står på agendaen. Som markedssjef gjennom mange år, har han vært med på en fantastisk utvikling for serveringsnæringen på Sørlandet.

SMAKmagasinet ønsket å høre litt nærmere om Christophers syn på de endringer som har skjedd innenfor bransjen i de årene han har vært med, og de tanker han har om utviklingen i årene som kommer.

Kleskoden er endret

– Jeg har fått lov til å være med på mye spennende! Årene hos ASKO AGDER har gitt morsomme utfordringer, og ikke minst muligheten til å bli kjent med mange hyggelige og dyktige kolleger og kunder, fremhever Christopher.

– I løpet av de årene jeg har vært med, har det også vært store endringer som har påvirket hverdagen både for kundene og oss. En litt kuriøs endring som nok ikke kan sies å ha hatt så stor betydning, er kleskoden. Vi gikk faktisk med slips på jobb før, smiler Christopher.

– Banebrytende da det ble lansert

– Så er det også slik at noe som kan virke som en selvfølge i dag, var banebrytende da det ble lansert. Som for eksempel cross docking. Vi var først ute med dette i ASKO-systemet, og hadde et prosjekt sammen med Ringøen om distribusjon av kjøttvarer. Det var absolutt utfordrende i starten, men vi lærte mye av dette, og det ga jo store fordeler når innkjøringsperioden var over.

Fikk innsikt i bedriften

– Før jeg startet på markedssiden, hadde jeg flere ulike stillinger i bedriften. Det har jeg hatt stor glede av, fordi det har gitt innsikt i hvordan de ulike avdelingene jobber. Min første funksjon var som «EDB-leder». Da fantes det ikke PC’er, kun terminaler på EDB- avdelingen hvor mange satt og punchet inn data som ble overført til Joh sentralt flere ganger pr. dag. Jeg var også med på å utvikle en analysemodell for å finne frem til optimal plassering på lageret den gangen. Her brukte vi fargekoder for å se vareflyten i lageret. Systemet fungerte bra og ble godt mottatt, og jeg var også rundt hos andre selskaper for å innføre det og vise hvordan de kunne nyttiggjøre seg denne modellen.

Et «smertefullt» år

– En av de tøffeste periodene jeg har opplevd var i 1993, da vi gikk fra å være en dagligvaregrossist til også å betjene storhusholdning og servicehandel. Over natten fikk vi nærmere 1000 nye kunder! Det er klart at dette skapte utfordringer, og i ettertid må jeg si at det var et «smertefullt» år. Men akkurat det belyser jo også hvor viktig det er å finne frem til gode logistikkløsninger som kan tilpasses de ulike kundenes behov. Her har ASKO brøytet vei, og jeg er stolt av det som selskapet har fått til, sier Christopher.

Mer synlig engasjement for bransjen

– Det er mye positivt som har skjedd i ASKO AGDER i løpet av disse årene. Hva tror du er noe av det viktigste for at selskapet skal kunne være en viktig aktør for næringen også i årene som kommer?

– Vi har nok blitt mer synlige, og vi har også evnet å vise mer av bredden i det ASKO AGDER tilbyr. Det mener jeg er viktig. Skal vi være en god samarbeidspartner for våre kunder, så må vi også vise vårt engasjement for bransjen – bl.a. når det gjelder rekrutte- ring.

– Jeg mener også at det har en verdi å bidra til fellesarrangementer som skaper merverdi for kundene våre – som for eksempel «Spis for 100»-kampanjen og «Tour de vin». Videre har vi hatt stor suksess med «Arena for påfyll» og «Sjømat på Sørlandet». Dette er tiltak som engasjerer og som bidrar til kunnskapsoverføring. Også har det vært veldig morsomt! Det er alltid positivt med fellesprosjekter som dette, sier Christopher som berømmes for sin evne til samarbeid både av kunder og kolleger i ASKO AGDER.

Tiltak for lærlingene

– ASKO sentralt har et stort engasjement for lærlingene, og det har vært viktig for oss å videreføre lokalt. I samarbeid med bransjen har vi de siste årene hatt flere tiltak spesielt rettet mot lærlingene, og det har vi fått god respons på – både fra lærlingene selv og fra bransjen.

Miljøfokus og effektivitet

– Hvilke endringer tror du vil prege bransjen i årene fremover?

– Det er nok flere ting som vil påvirke både ASKO Servering og kundene. Jeg er overbevist om at automatiseringsgraden vil øke. Mye av denne utviklingen tror jeg vil være kundedrevet. Vi har mange dyktige og kreative kunder som forventer effektivitet og systemer tilpasset deres behov. 

Parallelt med dette tror jeg det blir enda viktigere å følge med på trender. Trendene skifter raskere, og det må serveringsnæringen tilpasse seg. Det får selvfølgelig konsekvenser for grossisten. Vi ser også at miljøfokuset har blitt mye sterkere de siste årene. Dette stiller krav til produktutvikling. Her ligger ASKO godt an. Det er ingen tvil om at miljøfokuset vi har hatt og har i ASKO og NorgesGruppen er riktig, fremhever Christopher.

Evnen til fleksiblitet

– Vi får jo av og til høre at vi er store, underforstått at vi kanskje er litt «tunge». Ja, vi er store, på godt og vondt. ASKO er et selskap som besitter utrolig mye kompetanse på veldig mange områder. Det ble tydelig for alle i fjor da Sentrallageret brant. Få, om noen andre selskaper, hadde klart å løse dette slik ASKO gjorde det. Samtidig tror jeg det er riktig å innrømme at vi en gang imellom kan bli bedre på å «snu oss». Det å bli enda mer fleksible er da også en målsetting, og jeg tror dette er et riktig mål for fremtiden. Det vil gjøre ASKO enda bedre i stand til å levere det fremtidens kunder har behov for, mener Christopher.

Stolt over kunnskapsformidlingen

– Samtidig vil jeg få frem at jeg er stolt over hva ASKO har fått til når det gjelder å formidle kunnskap som kan gjøre hverdagen enklere for kundene. Se bare på det kurstilbudet som KIT- akademiet nå tilbyr. Her er det veldig mye bra! Grossisttilbudet er sammensatt og omfattende, og konsulentene ute hos grossistene har en viktig jobb med å formidle dette produktet. Den jobben tror jeg vil være viktig også i årene som kommer. Jeg mener den personlige kontakten med kundene betyr mye, og har personlig hatt stor glede av dette. Gode relasjoner vil alltid ha en verdi!

Den transibirske jernbanen neste stopp

Lunsjen vår på Hotell Norge er snart over, men først må vi få svar på hva han nå skal bruke tiden på.

– Jeg har mange interesser og hobbyer, og så er jeg veldig glad i å reise! Bl.a. har jeg bestilt en tur med den transsibirske jernbanen nå i høst. Det er også flere andre reisemål på planen, forteller Christopher, som nok har hatt utferdstrangen med seg fra ungdommen. Han reiste til sjøs 17 år gammel...

Mye glede av samarbeid

– Men bare en ting... Jeg har vel fått frem at jeg har hatt så mange hyggelige kolleger?

– Ja...

– Og at jeg har trivdes veldig godt?

– Ja...

– Men jeg må også få lov til å trekke frem samarbeidet med industrien. Det har jeg satt umåtelig stor pris på! Jeg har i grunnen hatt veldig mye glede av samarbeid. Det er jo gjerne slik at man får til mer når man trekker i lag, sier Christopher Johnsen.

 

ANNONSE