Vil likevel ikke oppheve serveringsloven

+
Illustrasjonsbilde

Etter at forslaget om å oppheve serveringsloven har vært på høring, har regjeringen trukket forslaget tilbake.

«Lov om serveringsvirksomhet» har som formål å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. I loven stilles blant annet krav om daglig leder, etablererprøve og ulike krav til driften; blant annet må man ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Fare for mer useriøs bransje

Flere av høringsinstansene er bekymret for at serveringsnæringen kan bli mer useriøs dersom loven fjernes. Det er blant annet LO og Fellesforbundet som har fremhevet dette. 

– Vi er enige i at serveringsloven ikke har fungert etter hensikten, men at det skal avløses av ingen lov er derimot ikke lett å forstå, skrev Fellesforbundet i sitt høringssvar.

– Det er bra vi ble hørt. Serveringsloven er det eneste etableringshinderet som siler hvem som får komme inn i bransjen. Uten den ville det vært fritt frem for enhver amatør å starte opp, sier Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet, til Magasinet for fagorganiserte.

Skulle forenkle hverdagen

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet er viktigst. Vi ønsker fremdeles å forenkle hverdagen for serveringsnæringen, men vi må finne andre løsninger enn å fjerne serveringsbevillingen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen

Bakgrunnen for regjeringens forslag var et ønske om å oppheve regelverk som er unødig byrdefull for næringslivet. I en rapport om serveringsnæringen ble det stilt spørsmål om serveringsloven egentlig er et effektivt verktøy for å oppnå lovens formål, som bl.a. er å hindre økonomisk kriminalitet. 

Betydelig forbedringspotensial

– Det er et betydelig forbedringspotensial. Vi kan fjerne noen unødvendige regler og harmonisere bestemmelser bedre med reglene om skjenkebevilling. Men det kan også hende at digitale løsninger er nøkkelen til forenkling og samtidig beholde kontrollmuligheten. Dermed sørger vi også for likere konkurransevilkår mellom bedriftene, sier næringsministeren.

Bekjempe arbeidslivskriminalitet

Jeløya-plattformen sier at regjeringen vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak, økt kontroll og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter. I det videre arbeidet med serveringsloven er det naturlig med dialog med bl.a. treparts bransjeprogram for uteliv, hvor partene i arbeidslivet er representert. 

Tiltak iverksatt

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig lyst ut et oppdrag for å kartlegge tilsyn med reiselivsnæringen. Målet er få til en mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis. Dette er blant tiltakene som vil gjøre det enklere å drive serveringsvirksomhet. 

ANNONSE