Hvorfor kaster folk så mye mat?

Elevene i klasse 4C på Bekkestua barneskole i Bærum har fått med seg at det kastes mye mat. Da de skulle delta i Nysgjerrigper-konkurransen, en forskningskonkurranse for barneskoleelever, ønsket de å undersøke hvorfor så mye av maten havner i søpla. Prosjektet ble belønnet med bronseplass.

Fjerdeklassingene formulerte følgende problemstilling: «Hvorfor kaster folk så mye mat?» 

Mange hypoteser

Deretter laget de følgende hypoteser:

1. Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de kjøper for mye i butikkene. Det blir liggende i skap og kjøleskap for lenge.

2. Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de lager for mye til middag/andre måltider.

3. Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de tenker ikke over hvor mye de kaster.

4. Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de kaster resten istedenfor å spise det

senere.

5. Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de ikke liker maten.

6. Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de ikke har tid til å spise opp.

7. Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de ikke orker mer.

Grundig forskningsarbeid

Elevene leste aviser og faglitteratur, og de så på relevante filmer. For å komme nærmere et svar på problemstillingen, brukte elevene ulike metoder: De intervjuet foreldre og lærere, og de oppsøkte flere dagligvarebutikker der de intervjuet butikksjefen og et utvalg kunder. Også Matvett ble intervjuet. 

Hos familie og venner observerte barna skap og kjøleskap, der de blant annet så etter mat som var gått ut på dato. De undersøkte også om foreldrene kom hjem fra butikken med mye mat. 

Stemmer hypotesene?

Etter at alle resultatene var samlet inn, var det tid for å tolke dem. Til slutt laget elevene en forskningsrapport. Elevene kom frem til at hypotese 1 stemmer best overens med resultatene: «Vi tror at folk kaster så mye mat fordi de kjøper for mye i butikkene. Det blir liggende i skap og kjøleskap for lenge.» I rapporten skriver elevene at også hypotese 2, 3 og 4 stemmer godt, og at de resterende hypotesene stemmer delvis.  

Matsvinn er i vinden for tiden, ikke minst i serveringsbransjen. Avslutningsvis i sin rapport, gir elevene flere gode tips til hvordan man kan kaste mindre mat; tips som mange sikkert vil ha nytte av!