Avviser Skattedirektoratets forslag til nye tipsregler

NHO Reiseliv sier nei til Skattedirektoratets forslag om nye tipsregler i sitt høringssvar. Begrunnelsen er at reglene vil få til dels store byråkratiske, praktiske og økonomiske konsekvenser for mange reiselivsbedrifter, i en bransje som allerede er svært sårbar for økte utgifter.

NHO Reiseliv mener at konsekvensene ikke synes tilstrekkelig vurdert i forbindelse med forslaget, og at de er mer dramatiske enn hva Skattedirektoratet forstår. 

Tips på linje med lønn

Smakmagasinet.no har tidligere omtalt Skattedirektoratets forslag om at tips må bli behandlet på linje med lønn med hensyn til arbeidsgiverforpliktelsene. Det innebærer at arbeidsgiveren skal rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift også på det beløpet som den ansatte mottar i tips. Tipsen vil videre inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger. NHO Reiseliv støtter altså ikke dette forslaget.

– Tips er en gave som gjestene frivillig gir til betjeningen, der man er fornøyd med god service. Ingen plikter å gi tips, og det er svært varierende hvor mye en enkeltperson mottar i tips. Innbetalingen er altså ikke en inntekt for bedriften, og heller ikke en lønn som bedriften gir sine ansatte, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

Svart økonomi til livs

Tips er i dag skattepliktig inntekt for alle arbeidstakere.

– Vi har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstakersiden for å sikre et hvitt og ordnet arbeidsliv og støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får. Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen, men løsningen er ikke å behandle tips på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Bedre informasjon en mulig løsning

NHO Reiseliv mener det vil være en langt bedre løsning at skattemyndighetene bruker målrettede ressurser til å informere de ansatte om at tips er skattepliktig og må rapporteres i skattemeldingen.

– Bedre informasjon til de ansatte, og bedre kontroll og oppfølging fra skattemyndighetenes side, er en mye bedre løsning enn å påføre bedriftene enda flere administrative byrder. Arbeidsgivere kan for eksempel bistå myndighetene ved å rapportere inn hvor mye tips de har fått inn på kort i løpet av et år, dersom dette kreves av myndighetene. Bedriftene vil ha en åpen holdning til å samarbeide med myndighetene, fortsetter Krohn Devold.

Tips som betales kontant, er det derimot ikke mulig for arbeidsgiver å få oversikt over. 

Nei til kontanter

NHO Reiseliv mener at denne saken aktualiserer behovet for kontantløs betaling. De har lenge tatt til ordet for at det må bli lovlig for den enkelte serveringsbedrift å velge bort kontanter. Å si nei til kontanter vil være et enkelt og viktig grep som kan bidra i arbeidet med å bekjempe svart økonomi, uttaler Kristin Krohn Devold. 

NHO foreslår at innføringen av forslaget utsettes, og at en uavhengig instans utreder konsekvensene, både når det gjelder lønnspress i bransjen, rekruttering og arbeidstakernes lønnsnivå.

Høringssvaret fra NHO Reiseliv finner du i sin helhet her.

ANNONSE