Overnattingsveksten har flatet ut

Både norske og utenlandske overnattinger har hatt en solid vekst de siste årene: fire prosent i 2014 og 2015, og fem prosent i 2016. I 2017 ble veksten redusert til én prosent. Det er dermed en langt svakere vekst enn hva som har vært "normalen" de siste årene.

Det er utenlandske overnattinger som har hatt en særlig stor vekst de siste årene: seks prosent i 2014, åtte prosent i 2015 og ti prosent i 2016. Til tross for vekst i internasjonalt reiseliv også i fjor, ble veksten i Norge altså redusert. Antallet utenlandske overnattinger hadde en vekst på to prosent, mens antallet norske overnattinger falt med 0,17 prosent.

Det ble registrert totalt 33 296 767 overnattinger ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i fjor. NHO Reiseliv melder dette.

Nødvendig å øke satsingen

– Det er bra for Norge at reiselivet opplever nok et år med overnattingsvekst, som gir et viktig bidrag til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Samtidig ser vi nå at veksten tydelig flater ut. Det betyr at arbeidet med å øke satsingen på flere destinasjoner hele året er helt nødvendig for å ta ut potensialet fra veksten i det globale reiselivet, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Reiselivets rammevilkår har betydning

Krohn Devold mener det er grunn til å være ekstra oppmerksom på reiselivets rammevilkår fremover.

– Fra 2016 til 2018 økte momsen på overnattinger med 50 prosent, og lønnskostnadene er økt gjennom lovpålagt minstelønn. Dette legger ytterligere press på en næring der ett av tre hoteller går med underskudd i en eller flere av årets måneder, sier Krohn Devold.

Airbnb gir usikre tall

Krohn Devold opplyser om at det er knyttet vesentlig usikkerhet til tallene for campinghytter og -leiligheter, ettersom målemetodene for disse ikke er like presise som for hotellrom. Samtidig øker antall sengeplasser i hytter og leiligheter.

– I tillegg vet vi at store aktører som Airbnb, som på mange destinasjoner har hele 25 prosent av sengene, nekter å oppgi overnattingstall til SSB, og myndighetene har hittil ikke pålagt dette, sier Krohn Devold.

ANNONSE