Kina et økende marked for økologiske produkter

De siste årene har det vært en sterk økning i salget av økologiske produkter i det kinesiske markedet. Ifølge rapporten ”The World of Organic Agriculture”, økte salget av økologiske landbruksvarer i dette markedet med 25 % i 2016, og trenden ser ut til å fortsette.

Samme rapport slår fast at det er USA som er det største markedet for økologiske produkter målt i omsetning, mens Tyskland er nest størst i denne sammenheng. Den største veksten i forbruket står imidlertid Kina for, og mye av dette dekkes av import – bl.a. fra Danmark.

Danmark største eksportør

Det største markedet for økologiske produkter målt i markedsandel av varer solgt til dagligvare og serveringsmarkedet er da også Danmark, ifølge de danske fødevaremyndighetene.

Potensial

Rapporten dokumenterer også at det arealet som benyttes til produksjon av økologiske varer stiger. Verden vil ha en større andel økologiske produkter, og den økte etterspørselen påvirker igjen landbruksproduksjonen. I Danmark er det et økende fokus på dette, og de danske landbruksmyndighetene forventer at 15 % av alt landbruksareal vil dyrkes økologisk i 2020.

ANNONSE