Nye tipsregler – ekstra kostnader for din bedrift?

– Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiveren må behandle tips på linje med lønn med hensyn til arbeidsgiverforpliktelsene. Det betyr at arbeidsgiveren skal rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift også på det beløpet som den ansatte mottar i tips, sier Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt.

Det foreslås at de nye reglene trer i kraft fra 2019. Per i dag må arbeidsgiver legge til én prosent av tipsomsetningen ved lønnsrapportering, beregning av forskuddstrekk og betaling av arbeidsgiveravgift for prosentlønnetpersonale, som i dag utgjør en svært liten andel av arbeidsstokken.

– Skattedirektoratet ønsker nå å oppheve denne særbestemmelsen, sier Lene Marie Ringså.

Tips og lønn skal behandles likt

Det som Skattedirektoratet foreslår nå, er at arbeidsgiver må behandle tips til alle sine ansatte på linje med lønn når det gjelder arbeidsgiverforpliktelsene; altså rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift også på det beløpet som de ansatte mottar i tips. 

Hva innebærer regelendringen?

Dersom arbeidsgiver må lønnsinnberette tips for alle sine ansatte, må han eller hun involvere seg i fordelingen av tips, ettersom det kreves full oversikt over hva den enkelte mottar. Den nye tipsregelen vil også medføre en direkte avgiftsøkning, ettersom tips da vil inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Tips vil også inngå i grunnlaget for feriepenger.

For ordens skyld: Tips/drikkepenger er allerede skattepliktig inntekt for alle arbeidstakere. 

NHO Reiseliv vil ha dine innspill

NHO Reiseliv er invitert til å gi en høringsuttalelse til Skattedirektoratets forslag, og medlemmer som har kommentarer til forslaget, blir oppfordret til å sende inn sine innspill til NHO Reiseliv. De er særlig interessert i å få vite om de praktiske utfordringene som de nye reglene antas å medføre. Beregninger av økonomiske konsekvenser for den enkelte arbeidsgiver er også av interesse.

Hvis du har kommentarer, kan du sende dem til post@nhoreiseliv.no. Merk e-posten med «Innspill til høring om tips».

Debattert tidligere

Problemstillingen rundt tips og lønnsinnberetning ble aktualisert for flere år siden, da enkelte revisorer og regnskapsførere tok til orde for en regelendring. NHO Reiseliv var ikke enig i dette, og tok opp spørsmålet med Skattedirektoratet, som i 2014 fastslo at lønnsinnberetning, forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift på drikkepenger var aktuelt kun overfor prosentlønnet personale inntil videre. Direktoratet varslet samtidig at reglene var under utredning.

ANNONSE