Nytt nummer av SMAKmagasinet

Årets andre utgave av SMAKmagasinet er snart på vei i posten! Lederartikkelen kan du lese allerede nå.

Denne uken ble Landskonferansen for restaurant- og matfag avholdt. Rekruttering, kompetanse og utdanning var hovedtemaene for konferansen. Rekruttering til bransjen er også et tema i det nye nummeret av SMAKmagasinet.

Hyggelig respons!

I forbindelse med World Culinary Cup som arrangeres i Luxembourg i november, har ASKO Servering invitert med dedikerte, nysgjerrige og dyktige lærlinger. Målet med dette er å vise de fantastiske mulighetene man får med et fagbrev, samt mangfoldet og bredden som finnes innenfor kokkeyrket.

Dette er det viktig for oss å få frem, fordi vi mener det bidrar til å skape positiv oppmerksomhet rundt kokkefaget. Skal vi lykkes med å øke rekrutteringen, må hele bransjen ta ansvar for å øke restaurant- og matfagenes anseelse.

For øvrig må jeg si at vi har fått hyggelig respons på det å invitere med lærlinger til Luxembourg i form av mange kreative og gode søknader! Men søknadsfristen går ikke ut før 1. juni, så det er fortsatt mulig å bli med! Les mer om dette her.

Vi var nylig invitert til å være med på NKLs landsmøte. Her var rekruttering et sentralt punkt på dagsorden, og det er interessant å merke seg de tanker og ideer foreningen har om dette. Det er ingen tvil om at NKL spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å få flere unge til å velge kokkeyrket.

Det gjøres også mye bra lokalt for å synliggjøre kokkefaget. Et eksempel på det, er hvordan elevene ved restaurant- og matfaglinja ved Sortland videregående skole involveres under Skrei-festivalen på Myre. 

Av annet innhold det kan være verd å merke seg i denne utgaven av SMAKmagasinet, er saken om hvordan innredning og miljø påvirker gjesteopplevelsen. Kanskje finner du noe du kan nyttiggjøre deg i din hverdag?

ANNONSE