Nytt KIT-kurs legger til rette for kokkefagbrev

Fra august blir det mulig å ta teorikurs som forberedelse til teoriprøven i forbindelse med fagprøven.

– Dette er et kurs for dem som har lang erfaring som kokk, men som mangler den formelle kompetansen. Nå ønsker vi å tilby et kursopplegg over 8 samlinger som vil gi deltakerne et godt grunnlag for å avlegge den teoretiske prøven i kokkefaget, forteller daglig leder av KIT-akademiet, Tore Trangmyr.

Lærere med de beste forutsetninger

– Våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, og har med det de beste forutsetninger for å gi deltakerne kunnskap de kan nyttiggjøre seg på fagprøven. Vi starter opp i august, og har siste samling i november. I desember kan man melde seg opp til privatisteksamen. Vi bistår deg med hvordan du melder deg opp, sier Tore.

Fire hovedområder

Kurset er delt opp i 4 hovedområder: 

  1. Råvarer og produksjon
  2. Meny
  3. Mattrygghet og hygiene
  4. Bransje, bedrift og miljø

– Underveis vil vi se på ulike problemstillinger, og vi har også enkle prøver innenfor de ulike hovedområdene for å belyse temaene, ikke minst for å gi deltakerne en god forståelse av de spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp på selve fagprøven.

Oppstart og påmeldingsfrist

– Vi starter opp med første samling 7. august. Påmeldingsfristen er satt til 24. juli. Mer informasjon om dette kurstilbudet vil legges på kitakademiet.no i løpet av mai, og du vil også finne en mer detaljert gjennomgang av hva kurset omfatter i juni-utgaven av SMAKmagasinet, forteller Tore Trangmyr.

Spørsmål? Send en mail til kitakademiet@asko.no

ANNONSE