Jomfrusild slår an i Tyskland

+
Jomfrusild er en filetutgave av matjessild. Den er imidlertid mindre salt, noe som gir en mildere smak.

Gull fra bransjeorganisasjonen DLG, gull fra storhusholdningsmagasinet «Küche» og bransjemagasinet «Catering Inside»: Norsk jomfrusild hadde et godt 2017 i Tyskland.

Jomfrusild er en filetutgave av matjessild, et tradisjonsprodukt fra Nederland. Jomfrusilden er imidlertid basert på norsk nordsjøsild, og er fisket utenfor kysten av Egersund. Jomfrunavnet kommer av at silden som brukes, er ungsild som ennå ikke har gytt.
Jomfrusild har mindre salt enn matjessild, noe som gir mildere smak, noe som igjen har vist seg å slå an særlig blant den yngre garde av tyske kokker.

Nofima, Pelagia og Friesenkrone

Det hele startet i 2012. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond finansierte da et prosjekt der man skulle se på mulighetene for å markedstilpasse selve smaks- og teksturegenskapene i sildeprodukter. Bak arbeidet sto blant annet Nofima og Pelagia, den gang Egersund Seafood. Tyske Friesenkrone valgte å jobbe videre med ett av produktene, sammen med Pelagia Egersund Seafood. Produktet, som fikk navnet jomfrusild, markedsføres av Friesenkrone i Tyskland under navnet SJØ. Her markedsfører man også spennende smakstilsettinger som løk, sjokolade (!), dill og ost.

ANNONSE