Strengere regulering av alkoholserveringen på engelske flyplasser

Du må gjerne ta deg en tår for tørsten når du skal ut å fly, men det skal være med måte! Det har etter hvert blitt så mange episoder med berusede personer både på flyplasser og ombord på fly, at britiske myndigheter ønsker å få bukt med problemet. Det skal både gjøres med innføringen av bøter som svir, og et nytt system for ilegging av bøter.

Ifølge avisen The Times, arbeides det nå med en lov som vil gi flyplasspoliti muligheten for å utstede solide bøter på stedet – uten å gå veien om andre rettsinstanser.

Plagsomt

Og det er ikke bare en og annen episode som har ført til dette. I en nylig gjennomført undersøkelse, oppgir 70 % av de spurte at de har opplevd ubehagelige episoder – enten på en flyplass eller ombord på et fly – på grunn av berusede passasjerer.

Dette er sammenfallende med en undersøkelse gjennomført av IATA, International Transport Association, som dokumenterer at det de siste årene har vært en økning på 50 % når det gjelder passasjerer som blir tilbakeholdt på grunn av aggressiv oppførsel.

ANNONSE