Smilefjesordningen: Nå blir det færre tilsyn

Fra og med mars i år justerer Mattilsynet frekvensen på tilsyn. Nå kan serveringssteder forvente besøk hver 12. måned.

Da smilefjesordningen ble innført for to år siden, ble det bestemt at Mattilsynet skulle utføre tilsyn minst hver åttende måned. Denne praksisen har nå blitt endret; nå kan det gå tolv måneder, altså ett år, mellom hvert tilsyn. Endringen vil gjelde for alle virksomheter som inngår i ordningen. Det melder NHO Reiseliv.

Smilefjesordningen har hatt effekt

I februar skrev vi at stadig flere virksomheter får smilefjes når Mattilsynet kommer på tilsynsbesøk. Ordningen har med andre ord hatt ønsket effekt; de mer enn 20 000 tilsynene som er gjennomført, har gitt bedre hygiene i serveringsbransjen. Samtidig har Mattilsynet et behov for å frigjøre ressurser slik at de i større grad kan følge opp andre virksomheter i matbransjen.

Den overordnede endringen trådte i kraft 1. mars. Den nye frekvensen blir satt for hver enkel virksomhet når de får sitt første tilsynsbesøk etter denne datoen. 

ANNONSE