Er kassasystemet ditt godkjent? Fristen nærmer seg!

Innen 1. januar 2019 må du ha oppgradert eller byttet ut kassasystemet hvis det ikke oppfyller de nye kravene i kassaloven. Den nye loven ble innført ved inngangen til 2017, og fra og med da har det bare vært tillatt å selge kassasystem som er i tråd med den.

Hensikten er å bekjempe svart økonomi knyttet til kontantsalg. Produsenter og importører av kassasystemer har ikke tidligere vært underlagt spesielle krav. Det har vist seg at enkelte systemer har hatt skjulte løsninger som har tilrettelagt for unndragelse av skatt og avgifter.

Disse er godkjent

Det nye kassasystemet ditt skal ikke godkjennes av Skatteetaten, men software-produsenten må bekrefte at alle krav fra myndighetene er ivaretatt. Her finner du en liste over kassasystemer som oppfyller den nye loven.

Merk deg dette

Dette er viktige punkter ved de nye kravene:

  • Kassaskuffen skal overvåkes av systemet: Den må være lukket før du starter et nytt salg, og alle åpninger og lukninger skal logges med klokke.
  • Det må skrives ut kvittering ved et salg.
  • En sperre skal sørge for at det ikke er mulig å skrive ut mer enn én kopi av kvitteringen.
  • Det er ikke tillatt å overskrive en varetekst.
  • Det skal kjøres et oppgjør per kassepunkt/pengebelte.
  • Systemet skal ikke ha skjulte funksjoner og/eller mulighet for å unndra logg/sletting.

Er det noe du lurer på? Her finner du en oversikt over spørsmål og svar.

Den fullstendige forskriften om krav til kassasystem finner du i Lovdata.

ANNONSE